Doradztwo strategiczne

 

Masz poczucie, że Twoja firma stoi w miejscu? Że może osiągać lepsze wyniki? Konkurencja daje Ci popalić? A może wydaje Ci się, że działa już na pełnych obrotach i lepiej być nie może? Zweryfikujemy to!

 

Doradztwo strategiczne to analiza i rekomendacja działań, które pomogą osiągnąć założone cele przedsiębiorstwa. Nawet jeśli nie masz takich celów albo też skupiasz się tylko na jednym, mianowicie celu sprzedażowym, podpowiemy Ci, jak go najlepiej zrealizować. Przede wszystkim jednak pokażemy Ci, jak takie cele dla firmy należy definiować i osiągać!
Przeanalizujemy, zaplanujemy i opracujemy strategię rozwoju dla Twojego przedsiębiorstwa, która opierać się będzie wyłącznie na praktycznych wskazówkach. Dostaniesz od nas raport zawierający ocenę sytuacji, wyniki analiz oraz rekomendacje poparte naszym wieloletnim doświadczeniem.

Analiza dotychczasowych działań marketingowych i reklamowych firmy to najlepszy sposób, by przekonać się, czy prowadzone działania przynoszą rezultaty. Na podstawie przekazanych dokumentów dokonamy analizy wyników i statystyk, ocenimy działania, wskażemy błędy i zarekomendujemy ewentualne zmiany w odniesieniu do celów firmy. Obszarem analizy może być na przykład komunikacja w komunikatach reklamowych – czy jest spójna, zrozumiała i jasna dla odbiorców, czy przynosi oczekiwane efekty. To wszystko jesteśmy w stanie dla Ciebie sprawdzić!

Ustalenie strategii marketingowej firmy to odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć założone cele. Odpowiedzią jest właśnie strategia marketingowa, czyli plan, który będzie wdrażany i finalnie sprawdzany pod kątem efektywności. Jako klient otrzymasz od nas dokument zawierający: zdefiniowany cel, szczegółowy plan działania, listę narzędzi i kanałów marketingowych, które będą wykorzystane, by zrealizować zakładany cel; rodzaj stosowanej komunikacji (używany język w komunikatach reklamowych czy w stosunku do klientów, jakiego typu kreacje graficzne itp.). Strategia ma Ci pomóc w zdobyciu przewagi nad Twoimi konkurentami!

Analiza dotychczasowej identyfikacji wizualnej firmy to rzetelna ocena materiałów, którymi firma posługuje się na co dzień w kontekście wykorzystanych możliwości oraz spójności całego systemu identyfikacji wizualnej. Analizie podlega na przykład logotyp pod kątem, czy nie jest już przestarzały, nie kojarzy się negatywnie, czy nie wymaga odświeżenia. Również weryfikowane jest to, czy firma wykorzystuje grafiki firmowe i kolory biznesowe w pomieszczeniach, w których na co dzień funkcjonuje, i w materiałach promocyjnych, jak ulotki, katalogi reklamowe czy inwestycyjne. Sprawdzimy, jak wygląda Twoja firma w oczach potencjalnych klientów!

Analiza ofert spływających do firmy to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie masz czasu i kompetencji, by samemu sprawdzić oferty reklamowe, które otrzymujesz. Dokonamy analizy i wskażemy Ci obszary, w które warto zainwestować. Z nami świat reklamy jest banalnie prosty!

Szkolenia z dziedziny reklamy online to porządna dawka wiedzy z zakresu reklamy w internecie. Jeśli jest to temat dla Ciebie obcy lub do końca niepoznany, zorganizujemy szkolenie u Ciebie w biurze lub szkolenia zewnętrzne – mogą to być szkolenia indywidualne lub grupowe. Tematy, jakie dzięki nam poznasz, to: podstawowe pojęcia z zakresu reklamy on-line, jak się mierzy reklamę, jak się kupuje, jakie są aktualne trendy itd. Oferujemy również szkolenia z wybranego zakresu, jak na przykład szkolenia z Google Analytics, Google AdWords, z social media czy content marketingu, a nawet szkolenia z reklamy display czy reklamy na YouTube. Świat reklamy nie ma przed nami tajemnic, więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, idealnie trafiłeś!

Szkolenia sprzedażowe to praktyczne spotkania prowadzone przez doświadczonych handlowców. Możemy przyjechać do Ciebie do biura lub zorganizować szkolenie zewnętrzne. Zaprezentujemy najlepsze narzędzia, skupimy się na rozwoju umiejętności sprzedażowych. Pokażemy, jak należy rozmawiać z klientem, jakie są skuteczne techniki sprzedaży, jak należy prezentować oferty handlowe, a także jak radzić sobie z tzw. trudnymi klientami. Wszystko to przełoży się na realizację Twoich planów sprzedażowych!

Doradztwo personalne z ewentualną rekrutacją pracowników to ocena zasobów kadrowych firmy i rekomendacja co do zmian personalnych. Zastosujemy sprawdzone metody, by sprawdzić, czy Twoi pracownicy posiadają stosowne kompetencje do zajmowanych stanowisk, czy są odpowiednio motywowani i wynagradzani za swoją pracę, zaplanujemy dla nich ścieżki karier i plany rozwojowe, a także zachęcimy do wydajniejszej pracy. Sprawdzimy, czy kapitał ludzki jest efektywnie dobrany do wymagań przedsiębiorstwa. Pomożemy Ci w podjęciu decyzji w zakresie struktury zatrudnienia, a także przeprowadzimy rekrutację nowych pracowników, którzy wniosą nowe umiejętności i przyniosą nowe szanse dla Twojej firmy.